NYHENDE

MOKUHANGA - JAPANSK TRESNITT. SAKTE GRAFIKK I EI DIGITAL TID.
7. - 8. oktober 2016 i Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde.
Seminaret er gratis. Avgrensa plassar. Påmelding til: sfkm@misf.museum.no.

Fredag 7. oktober: 10.00 – 16.00
Kl. 10.15 Opning av seminar ved avdelingsdirektør ved museet, Janne Kathrine Leithe

Då kan denne brosjyra over alle musea i fylket vere til nytte og glede. Her finn du både inspirasjon og informasjon om alle musea frå nord til sør og aust til vest. Fem av avdelingane formidlar kunst og kunsthistorie, medan åtte av dei formidlar kulturhistorie frå nær og fjern fortid. Det er med andre ord mykje å sjå og oppleve i heile fylket.