HER FINN DU ALLE NOVERANDE OG TIDLEGARE UTSTILLINGAR.

NICOLINE VAN HARSKAMP, DARLING GOOD NIGHT, 2015

SFKM gjekk i vår til innkjøp av van Harskamp sitt verk til samlinga. Verket vart laga i Førde og Jølster hausten 2015, i høve den internasjonale samarbeidsutstillinga Omsetjarens røyst. Vi syner det i høgsalen gjennom sommaren. 

TRETOPPANES BLYGSKAP

I NATUREN
- ei utstilling for deg som let deg fasinere av natur

Utstillinga vert opna torsdag 28. juni kl. 18 av Astrid Kalstveit, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Turlag. Musikalske innslag ved mannskoret Buldre.

MAIA BIRKELAND - DET VI HAR I LAG

DEL 1: BYLØA
- RÅDHUSPLASSEN 16.05 - 30.06.2017
- SFKM 05.07 - 12.11.2017
DEL 2: SUNNFJORD MUSEUM 17.06 - 31.10.2017
DEL 3: SFKM 05.07 - 12.11.2017

MAIA BIRKELAND - BYLØA

FRÅ LIKSKAP OG BRORSKAP TIL FRIDOM

- verk av Ludvig Eikaas, Bjørn Hegranes, Aase Kvikne Bjordal og Gunnar S. Gundersen.

KUNSTNARHEIMEN - ENGEL OG NIKOLAI ASTRUP

OFFISIELL OPNING 25. MAI KL. 18
ved Karen Marie Hjelmeseter, leiar for hovudutval for næring og kultur i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

MED SKJEMT OG VET - Tre folkekjære sunnfjordingar
Utanom sesong: Ope på bestilling.