bogh

BOOK & HEDÉN - NIKOLAIS NATT

TORSDAG 2. MARS KL. 18: Utstillinga vert opna av Tone Hansen, rådsleder i Norsk Kulturråd og direktør for Henie Onstad Kunstsenter. Kunstnarane vil vere til stades. Fri inngang. Velkomen!

Sogn og Fjordane Kunstmuseum har, med raus støtte frå Sparebankstiftelsen DNB og god hjelp frå Henie Onstad Kunstsenter, kjøpt inn kunstnarduoen Ingrid Book & Carina Hedén sin storslåtte videoinstallasjon Nikolais natt frå 2016. Verket var eit bestillingsverk til Henie Onstad Kunstsenter og vart vist samstundes, og i dialog med, deira utstilling "Nikolai Astrup - Norske landskap" som var ein del av den store Astrupturnéen i fjor. SFKM vil i vår vise det nyleg innkjøpte verket i sin heilskap i Høgsalen ved museet i Førde.

I høve utstillinga på Henie Onstad Kunstsenter skreiv kunstnar og kritikar Ingvill Hennmo ein flott omtale av verket på Kunstkritikk.no (28.06.2016):

«Nikolais natt, en videoinstallasjon bestående av sju projeksjoner, viser natur og kulturlandskap i Jølstertraktene sammen med sitater fra Astrups brev og dagbøker.

Book & Hedén har i tidligere arbeider vært opptatt av artsmangfold og urbant landbruk. Denne gangen dokumenterer de aktiviteter folk i Jølster driver med i dag, og som også Astrup var opptatt av: laging av rabarbravin, bygging av tømmerhus, dyrking av kjøkkenhage og leting etter kvanne – en plante brukt som smakstilsetting i brennevin. De nøster også opp lokale historier om Astrup.

Sitatene fra Astrups tekster som akkompagnerer de dvelende videobildene forteller om en kunstnertilværelse med pengemangel og sykdom. Book & Hedén lykkes i å skape en bro mellom Astrup og samtiden, kanskje fordi de, i likhet med Astrup, er opptatt av å observere sine omgivelser, samtidig som disse nærgående studiene blir visuelt artikulert på en måte som strekker seg utover ren registrering – på samme måte som hos Astrup. Det oppstår en dialog som går på tvers av medier og historiske epoker, men der de to uttrykkene likevel har klare affiniteter til hverandre.»

Foto: Stillbilde frå Ingrid Book & Carina Hedén: Nikolais natt, Prestegården/ The Rectory, 67 min.