VESTLANDSUTSTILLINGEN 2018 - MAGNHILD ØEN NORDAHL - AVSTANDEN TIL HORISONTEN

Utstillinga vert opna av kunstnar og kurator Hans Carlsson.

I installasjonen ”Avstanden til Horisonten” tek Magnhild Øen Nordahl opp spørsmål om korleis kroppen som kjelde til kunnskap er i ei krise, og korleis det kan føre til menneskeleg eksistensiell konflikt med implikasjonar for det politiske klimaet og samfunnet me lever i. Når teknologien stadig vert meir avansert og mindre begripeleg for mennesket, oppstår mistru, mogelegheiter for desinformasjon, falske nyhende og konspirasjonar. Prosjektet hennar tek utgangspunkt i to ekspedisjonar, den eine gjennomført av henne sjølv, den andre av den sjølvlærte romrakettbyggaren Mike Hughes frå California.

Utstillinga vert kuratert av Randi Grov Berger og inngår i Vestlandsutstillingen 2018 (VU18), ei annleis utgåve av den tradisjonelle landsdelsutstillinga. VU18 består av seks separatutstillingar, og inkluderer visningsstadane Kunsthuset Kabuso, Sogn og Fjordane Kunstmuseum i samarbeid med Sunnfjord Kunstlag, Haugesund Billedgalleri i samarbeid med Haugesund Kunstforening, Kunstmuseet KUBE, Entrée og Kunsthall Stavanger. VU18 presenterer kunstnarane Ragnhild Aamås, Magnhild Øen Nordahl, Trudi Jaeger, Eivind Egeland, Karen Skog og kunstnarduoen Blomgren & Skuladottir, som samla utgjer ein breidde i det som skjer på den vestlandske kunstscena.

Magnhild Øen Nordahl (fødd 1985, Ulstein) bur og arbeider i Bergen, og har si utdanning frå Kungliga Kunsthögskolan i Stockholm og Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Ho interesserer seg for kva betyding det praktiske arbeidet har i ei tid der maskinar har vist oss at kroppen er utilstrekkjeleg og naturvitskapen har lært oss at sansane våre ikkje er til å stole på. Gjennom å arbeide med skulptur og video undersøker ho korleis me lærer og forstår verda rundt oss, og kva for rolle kroppen spelar i desse prosessane.

I samarbeid med Sunnfjord kunstlag.