NYHENDE

 

Kunstfagleg råd ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum gjorde i møte 18.11.2019 einstemmig vedtak om å innstille biletkunstnar Geir S. Hjetland til det regionale BKH-stipendet 2019 på kr 100.000. Styret for Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane slutta seg til innstillinga i møte måndag 9. desember.

Vi gratulerer!