NYHENDE

 

Utlysinga til VU21 er no oppe på Vestlandsutstillingen si heimeside. Alle kunstnarar med tilknyting til Vestlandet kan søkje, og søknadsfrist er 4. mai 2020. Kurator for VU21 er Heidi Bjørgan, og utstillinga kjem til Førde 16. januar 2021!

Søknadsinformasjon frå Vestlandsutstillinga.


Grunna korona (covid-19) vert Kafé Sobra stengt frå fredag 13. mars, førebels i 14 dagar. 

For meir informasjon, sjå Helsedirektoratets heimesider.

Velkomen til Sogn og Fjordane Kunstmuseum / Musea i Sogn og Fjordane.

Vi vil gjerne vise deg og elevane dine rundt i ein eller fleire av utstillingane våre denne vinteren/våren.

Gratis for skular og barnehagar!

Last ned vårprogrammet!

Anders Svor Museum vert frå og med 2020 dreve av Stiftinga Musea på Sunnmøre. 
For spørsmål ang. museet eller sesongen 2020 ta kontakt med dei på: 
Telefon: 70 16 48 70
E-post: postmottak@mupsu.no
Sjå nettsida: Sunnmøre Museum