MUSEA I JØLSTER HAR OPNA ATT ETTER RASA 31. JULI

Astruptunet er ope, men tilkomsten frå vest er stengd og vil ant. verte stengd i fleire veker.
Ang. tilkomsten frå aust: vi venter på melding frå Statens vegvesen om strekninga Kjøsnes - Astruptunet er open for allmen trafikk.
Eikaasgalleriet er ope som normalt.