Det nye museumsbygget til Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM) i Førde er ei vidareføring av:

  • Fylkesgalleriet  i Sogn og Fjordane, skipa i 1987 og døypt om til Sogn og Fjordane Kunstmuseum i 2000 og
  • Sogn og Fjordane Kunstnarsenter, opna i 1983.

I nybygget har aktivitetane til desse to einingane smelta i hop. Her vil det komme meir informasjon om kunstnarsenterfunksjonane.