Sidan januar 2016 har Astruptunet vore ein del av det nye kunstnarheim/atelier nettverket Artist's Studio Museum Network. Der vert tunet promotert i selskap med om lag 100 andre fantastiske museum i Europa.