Lokalt, nasjonalt og internasjonalt
SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM FREDAG 3. MARS KL. 10-14

PROGRAM:
MaryAnne Stevens | kunsthistorikar, og kurator for utstillinga
- Astrup i ein internasjonal samanheng.

Anders Bjørnsen | avdelingsdirektør for Sparebankstiftelsen DNB
- Året som var og vegen vidare.

Tone Hansen | direktør for Henie Onstad Kunstsenter
- Utstillinga i eit samtidskunstperspektiv.

Oddmund Klakegg | ordførar i Jølster
- om opplevinga frå lokal ståstad.

Janne Leithe | avdelingsdirektør for Sogn og Fjordane Kunstmuseum
- om SFKM si rolle.

DET VERT ENKEL SERVERING, OG FRI INNGANG. VELKOMEN!

Foto av: Nikolai Astrup, "Revebjeller", 1920.