2000, Eikaasgalleriet

Boka er eit festskrift til Ludvig Eikaas sin 80-årsdag, 20. desember 2000. Ho fortel om mennesket og kunstnaren, jølstringen og europearen Ludvig Eikaas – ein sentral person i norsk kunstliv fram til sin død i 2010. 

Fotograf Oddleiv Apneseth bidreg med ein serie portrett av Ludvig Eikaas, tekne sommaren 2000.

Boka inneheld også ein tabula gratulatoria og ein katalogdel til den store jubileumsutstillinga på Eikaasgalleriet. 

Forlag: Skald