FIRDA TIDEND OM OPNINGA AV "FRÅ LIKSKAP OG BRORSKAP TIL FRIDOM" VED EIKAASGALLERIET