20.04 - Opning av utstillinga "KROPP & SJEL" - ope til kl. 20.

27.04 - STIFTELSESKONFERANSEN 2017 - ope til kl. 18.
Kl. 14-16 og 17-18: Introduksjon til videoinstallasjonen "NIKOLAIS NATT".
Kl. 16-17: Ope foredrag ved André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB:
"Med Nikolai Astrup ut i verda - eit norsk ikon møter eit internasjonalt publikum."

04.05 - Langope til kl. 18.