BILLETT SFKM, EIKAASGALLERIET, SOGN KUNSTSENTER
Vaksen: kr. 90,-
Gruppe:  kr. 75,- (10+)
Student/honnør: kr. 50,-
Årskort, person kr. 250-, familie kr. 450,-. (Medlemar av Sunnfjord Kunstlag får 50 % rabatt på årskort.)
Kortet kan nyttast på alle avdelingane, og gjeld eitt år frå kjøpsdato.

OMVISING SFKM, EIKAASGALLERIET, SOGN KUNSTSENTER
Omvisning må tingast på førehand. For grupper færre enn ti personar: kr. 1000,-. For grupper på mellom 10 og 20 personar kr. 100,- pr. person. Omvisning for grupper kan også avtalast utanom opningstid.
Omvising kan tingast direkte hos driftseininga. Endring og særskilde opningstider vert annonserte.

BILLETTPRISAR FOR ASTRUPTUNET
Omvisning vaksne: kr. 100,-
Omvising gruppe (10 eller fleire): kr. 75,-
Omvising student/pensjonIst: kr. 75,-
Galleri: kr. 50,-
Galleri gruppe frå 3 personar: kr. 35,-
Minstepris utenom opningstid: kr. 400,-

GRATIS INNGANG TIL UTSTILLINGAR:
Born under 18 år – skulegrupper – kunststudentar med gyldig studentbevis (kunst, design, arkitektur, kunsthistorie, museologi og konservering) – følgje for funksjonshemma/eldre – reiseleiarar/sjåførar – presse – medlem av NBK/NK/NMF/ICOM/AICA