BILLETT SFKM, EIKAASGALLERIET, SOGN KUNSTSENTER
Vaksen: kr. 50,-
Gruppe:  kr. 35,- (3+)
Student/honnør: kr. 35,-
Årskort, person kr. 250-, familie kr. 400,-. 
Kortet kan nyttast på alle avdelingane, og gjeld eitt år frå kjøpsdato.

OMVISING SFKM, EIKAASGALLERIET, SOGN KUNSTSENTER
Omvising: kr. 75,-
Pensjonistar: kr. 50,-
Grupper: 10+  kr. 50,- (berre i ordinær opningstid)
Omvising kan tingast direkte hos driftseininga. Endring og særskilde opningstider vert annonserte.

BILLETTPRISAR FOR ASTRUPTUNET
Omvisning vaksne: kr. 100,-
Omvising gruppe (10 eller fleire): kr. 75,-
Omvising student/pensjonIst: kr. 75,-
Galleri: kr. 50,-
Galleri gruppe frå 3 personar: kr. 35,-
Minstepris utenom opningstid: kr. 400,-

GRATIS INNGANG TIL UTSTILLINGAR:
Born under 18 år – skulegrupper – følgje for funksjonshemma/eldre – reiseleiarar/sjåførar – presse – medlem av NBK/NK/NMF/ICOM/AICA