STATUSRAPPORTEN FOR ASTRUPTUNET ER KLAR!

Onsdag 15. august 2018 overleverte avdelingsdirektør for Sparebankstiftinga DNB si kunst og instrumentsamling, Anders Bjørnsen, statusrapporten om Astruptunet og gårdshagen til Jølster kommune ved ordførar Oddmund Klakegg.

Bak rapporten står landskapsarkitekt Ingeborg S. Mellgren. Arbeidet med å utbetre tunet startar allereie i haust og det vert spanande å sjå korleis tunet vil verte endra i åra som kjem for å mest mogleg formidle korleis det var på Nikolai Astrup si tid. 

Sjå innslag nr. 4 i Vestlandsrevyen 15.08.2018.