HER FINN DU ALLE NOVERANDE OG TIDLEGARE UTSTILLINGAR.

Informasjonsplakat med raud stopphand
Koronatiltak frå 13.mars - 13. april
Kvinner som vever med tekstilar i bakgrunnen, frå De Heibergske Samlinger.
KUNSTMUSEET 08.03 - 11.03.2020
Vestlandsutstillingen
KUNSTMUSEET 07.03 - 29.03.2020
Ludvig Eikaas
- 100 år med Ludvig Eikaas EIKAASGALLERIET 28.03-31.12.2020
KUNSTMUSEET 25.04 - 02.08.2020
Hans Gjesme, Stilleben
KUNSTMUSEET 30.11.2019 - MEDIO 2021
Karina Siegmund
KUNSTMUSEET 02.11.2019 - 02.02.2020
Azar Alsharif
KUNSTMUSEET 31.08 - 29.09.2019
Nikolai Astrup, Rabarbra og småpike Sandalstrand, utan år, BKMdep, KODE Bergen
ASTRUPTUNET 22.05 - 15.09.2019