UTSTILLINGSOPNING - I NATUREN

- ei utstilling for deg som let deg fasinere av natur

Utstillinga vert opna torsdag 28. juni kl. 18 av Astrid Kalstveit, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Turlag. Musikalske innslag ved mannskoret Buldre.

Landskaps- og naturskildringar har ei lang historie innanfor biletkunsten. I høve Den Norske Turistforening sitt 150-års jubileum, vil vi syne fram eit utval verk frå samlingane som krinsar kring temaet natur.

Har du nokon gong opplevd å stå framfor eit landskap og kjenne at du ser det gjennom eit slags filter? At til dømes eit Astrupmaleri du har sett, legg seg mellom deg og landskapet, slik at du ser det med andre auge? Kva har kunstnaren lagt til og trekt i frå i si skildring? Kva har han lagt vekt på? På kva ulike måtar har kunstnarane skildra naturen og kva natur er det dei skildrar? Kva årstid og lysforhold har dei valt?

Ein stor del av verka i samlingane vi forvaltar i Førde, Jølster og Lærdal krinsar rundt tema som landskap, naturopplevingar og naturinntrykk. Motiva er fjell, hav, fjord, himmel, skog og flora, årstidene og menneske som nyt, lengtar eller undrar seg i naturen. Vi har med vilje valt vekk verk kor tun, dyr og folk er ein viktig del av motivet.

Skildringane er alt frå realistiske og naturalistiske til abstrakte og lyriske. Ofte krev dei at ein må ta fantasien i bruk for å kunne sjå det kunstnaren har sett. Nokre gonger har kunstnaren òg skildra noko ein eigentleg ikkje kan sjå; slik som sommarluft. Andre gonger har han lagt vekt på å få fram ei stemning. Her får ein alt frå store utsyn til intime utsnitt.

Verka er laga over ein periode på 125 år: frå 1886 til 2011 i så ulike teknikkar som assemblage, collage, glas, fotografi, grafikk, keramikk, maleri, materialbilete, pastell, skulptur, teikning, tekstil og video. Du finn verk som høyrer inn under temaet både i 1., 3. og 4. etasje i museet.  

Kurator: Ingrid Norum, konservator ved SFKM.

Verk: Susanna Majuri, Joutsen (Swan), 2011, SFKM 1861, kjøpt 2012.