Vi treng ulike spisestolar og krakkar til installasjonen "Asambled" av Amalia Pica i utstillinga "Tretoppanes blygskap". Utstillinga vil stå frå 17. februar til 3. juni 2018, så vi treng å låne dei i heile perioden + ei veke før og nokre dagar etter. Ta kontakt med museet på tlf: 97 42 15 65 eller på sfkm@misf.no. Send gjerne med et fotografi.
Foto: Amalia Pica, Asambled, 2015, Kunstverein Freiburg.

Utstillinga er støtta av: 

ace if