NYHENDE

Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Kafé Sobra:
Palmelaurdag 11-16
Palmesundag 11-16
Mandag 26.mars stengt
Tirsdag 27.mars 11-16
Onsdag 28.mars 11-16
Skjærtorsdag 11-16
Langfredag stengt
Påskeafta 11-16
1.- og 2.påskedag stengt

Eikaasgalleriet: 
Ons, laur og søndag 11-16

GOD PÅSKE!

- verk av Ludvig Eikaas, Bjørn Hegranes, Aase Kvikne Bjordal og Gunnar S. Gundersen.

Opning på Eikaasgalleriet onsdag 21.mars kl. 17 ved kurator for utstillinga Stein Sandemose Bårdsen. Det vert sal av kaffi og vaflar i kaféen. 

Dag og Tid sin kunstmeldar, Eva Furseth, har teke turen til Førde for å sjå utstillinga "Tretoppanes blygskap". Her kan du sjå kva tankar ho gjer seg i avisa frå 9. mars 2018.

Velkomen til mange gode opplevingar i året som kjem!

No finn du nokre av dei mest kjende verka av Nikolai Astrup på Digitaltmuseum. Meir vil komme etter kvart som vi arbeider med samlinga på over 320 verk. Du kan mellom anna sjå 125 tidlegare upubliserte skisser. Om lag halvparten av dei er mest sannsynleg frå studietida i Paris i 1902, då skisseboka dei er ein del av har stempel frå ein utstyrsbutikk for kunstnarar i den franske hovudstaden og motiva kan sjå ut til å vere derifrå.